Nový Jičín

l

p

b

 

l

h

h

pl


www.novyjicin.cz Dotace a NFV


 

 

p


 

t


 

a


m

 

 


 

d

p

Vzpomínky dcery Marie Kaštovské

Bohumír Kaštovský se narodil se 17.října 1927.V roce 2017 dožil 90.let. Do Orla vstoupil již jako mladý. Pak byl Orel zakázán. Po pádu totality usiloval o vrácení budovy v Loučce, která byla majetkem Orla. To se podařilo. Započaly se konat brigády na obnovení tělocvičny a přilehlých místností. Došlo k obnovení propadliště, které bylo pod jevištěm zasypané štěrkem. Těchto brigád se účastnil i můj otec. Pak se už v orlovně začaly konat i různé společenské a sportovní akce. Před 25.lety započaly i orelské tábory pro děti, v budově orla asi třikrát, pak na jiných místech. Tábory se stále konají, nyní pod organizací Orla Klimkovice. I tábory otec velmi podporoval a pracovala tam celá naše rodina. Otec měl velké zásluhy na výstavbě bowlingu, který se přistavěl k Orlovně. Snažil se sehnat peníze kde se dalo, často jezdil na ústředí Orla do Brna a vracel se většinou spokojen, s příslibem peněz. Rovněž kontroloval průběh výstavby. Po dostavbě se dost podílel na různých akcích v orlovně. Byl také iniciátorem poutí na sv.Hostýn. Za svého působení nechal opravit orelské prapory. Byla to jeho chlouba.V loni byl ještě na pouti na sv. Hostýn, už ale na vozíčku s podlomeným zdravím. Za svou činnost byl i několikrát vyznamenán. Moc ráda ještě vzpomínám na Jendu Orlitu, který vždy všem vyšel vstříc, když ho požádali a společně s mým otcem se na pracech velmi podílel. Samozřejmě pomocníku bylo určitě více, kterým můžu tatínkovým jménem poděkovat.

a

b

B


 

 


 

m  s


d

  

           st.tenis

 


Orelský Končinový ples

                               p

 


 

ZO Český svaz chovatelů, Osadní výbor v Loučce a Orel - jednota Nový Jičín zvou všechny občany na

SLAVNOST „ DEN LOUČKY“

v sobotu 14. 6. 2014

PROGRAM

dopoledne:

08:30 Mše svatá v kapli Svaté Anežky

10:00 Bowling – turnaj smíšených družstev – orlovna

10:00 Turnaj ve stolním tenisu pro mládež – orlovna

odpoledne:

Hospůdka u Chovatelů“

16:00 skákací hrad pro děti, soutěže, kolo štěstí 16:00 k poslechu i tanci hraje hudební skupina B band

Pro všechny návštěvníky slavnosti je zajištěno bohaté občerstvení.

                                Akce je spolufinancována grantem města Nový Jičín.

 

 


 

Den oslav Orelského domu

 


 

Administrace
© copyright 2013 | www.frkal.com/ Frkal.com eu | all rights reserved      mapa